Mijn kind is niet zindelijk

Zindelijke kinderen kunnen een blaascontroleprobleem hebben wanneer ze ongewild urine verliezen. Dit wordt ook urine-incontinentie (UI) genoemd. Bij urineverlies overdag spreken we van broekplassen, bij urineverlies ‘s nachts van bedplassen (de medische term hiervoor is enuresis nocturna).

Broek- en bedplassen zijn zaken waar ouders en kinderen zich vaak zorgen over maken. Tijdens de vroege ontwikkeling is het normaal dat kinderen ‘s nachts niet zindelijk zijn. Daarom dragen baby’s een luier. Normaal gezien krijgen kinderen controle over hun blaas wanneer ze tussen 2 en 4 jaar oud zijn. Op 4-jarige leeftijd zijn de meeste kinderen overdag zindelijk en kan broekplassen een merkbaar probleem worden.

Kinderen van 5 tot 6 jaar oud kunnen een bedplasprobleem hebben als ze gemiddeld één of twee keer per week in bed plassen. In dit geval kan een behandeling nodig zijn.

Vergeet niet dat bedplassen een groot probleem kan zijn voor kinderen. Het kan gênant en hinderlijk zijn en hun vrijheid belemmeren. Als hun probleem bekend is bij klasgenoten op de kleuterschool of lagere school, kunnen ze het doelwit worden van pestgedrag. Het is belangrijk dat het gezin psychologische hulp zoekt om te voorkomen dat het probleem zich op latere leeftijd voortzet.

Heeft uw kind last van broekplassen? Hier vindt u enkele tips:

Tips tegen broekplassen voor kinderen.

Heeft uw kind last van bedplassen? Hier vindt u enkele handige tips:

Heeft uw kind last van bedplassen? Hier vindt u enkele handige tips:

Tips tegen bedplassen voor kinderen.

Als u zich zorgen maakt over de broek- of bedplasproblemen van uw kind, maak dan een afspraak met een neuroloog of uroloog. Houd de toiletgewoonten van uw kind bij in een plasdagboek. Doe dat gedurende minstens drie dagen en deel de gegevens met uw arts.

Noteer:

kind is niet zindelijk

Uw arts kan een korte behandeling met medicijnen voorschrijven. In veel gevallen zal de arts echter eerst enkele gedragsverandering aanbevelen. Deze aanpak vergt meer tijd, maar is over het algemeen effectiever op de lange termijn.

Deze gedragsveranderingstechnieken zijn gericht op de aanmoediging van het gewenste gedrag (bv. zelfcontrole) en de ontmoediging van het ongewenste gedrag (bv. bedplassen). Als stimulans, kan het kind worden beloond wanneer hij/zij het gewenste gedrag vertoont. Straf echter nooit als dit niet lukt.

Gedurende dit proces moet u de psychologische en emotionele toestand van uw kind nauwlettend in de gaten houden. Uw kind moet zich onafhankelijker en zelfverzekerder tonen en niet angstig of bang worden.

Referenties

European Guidelines on Urinary Incontinence [Internet]. 2018 [geraadpleegd op 3 augustus 2020]. Beschikbaar op: https://wfip.org/european-guidelines-on-urinary-incontinence/.

How to stop or manage daytime wetting [Internet]. 2018 [geraadpleegd op 3 augustus 2020]. Beschikbaar op: https://www.eric.org.uk/how-to-stop-or-manage-daytime-wetting.

Nieuwhof-Leppink AJ, Schroeder RPJ, van de Putte EM, de Jong TPVM, Schappin R. Daytime urinary incontinence in children and adolescents. Lancet Child Adolesc Health. 2019 Jul;3(7):492-501.