Beslis samen over de beste behandeling

Bespreek uw probleem met uw arts. Samen kunt u op zoek gaan naar de beste behandeling om uw levenskwaliteit te verbeteren.

Wilt u zich eerst goed informeren over de beschikbare behandelingen voordat u een afspraak maakt? Raadpleeg dan de rubriek Welke behandelingen zijn er?. Niemand is beter in staat dan een arts om de verschillende opties te bespreken. We raden u dan ook aan om zo snel mogelijk een afspraak te maken!

Het is soms moeilijk om precies te onthouden wat er allemaal wordt gezegd tijdens een afspraak. We hebben een tool gecreëerd die u daarbij kan helpen. Dankzij deze checklist kunt u alle informatie thuis rustig nalezen. U kunt het document afdrukken en met de hand invullen, of het elektronische formulier op uw mobiel gebruiken.

Op de downloadbare checklist is voldoende ruimte aanwezig om aantekeningen over uw vermoedelijke vorm van incontinentie, de mogelijke oorzaken van uw aandoening en de gepaste behandelingen te noteren.

Er is ook ruimte gemaakt om de te nemen vervolgstappen op te schrijven,  zoals toekomstige afspraken met incontinentiespecialisten.

beslis samen over de beste behandeling

Referenties

Stress Incontinence in Women: Should I have surgery? [Internet]. 2020 [geraadpleegd op 16 juni 2020]. Beschikbaar op: https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?Hwid=aa137467
https://wfip.org/european-guidelines-on-urinary-incontinence/.