O nas

Założona w 2006 roku Światowa Federacja ds. Inkontynencji i Schorzeń Miednicy (World Federation for Incontinence and Pelvic Problems – WFIPP) jest federacją krajowych organizacji oraz instytucji (pacjentów), której celem jest globalne nagłośnianie problemu inkontynencji oraz schorzeń dna miednicy, przy czym jej kluczowymi celami są: uświadamianie, wspieranie oraz działanie.

WFIPP składa się głównie z organizacji wspierających pacjentów, choć do grona członków WFIPP zapraszani są również lekarze, organizacje pozarządowe oraz podmioty niekomercyjne.

NASZA WIZJA

Wizją WFIPP jest stworzenie świata, w którym ludzie żyjący z wszelkimi formami dysfunkcji dna miednicy mogą cieszyć się wysoką jakością życia, odgrywać aktywną rolę w społeczeństwie oraz mieć dostęp do odpowiednich terapii.

NASZA MISJA

 • Być głosem pacjentów
 • Zostać wysłuchanym przez społeczeństwo oraz polityków
 • Objąć globalnym patronatem krajowe organizacje
 • Zachęcać do otwartej debaty publicznej i przełamać tabu

RADA WYKONAWCZA

 • Prezes: Mary Lynne van Poelgeest
 • Wiceprezes : Jacqueline Cahill
 • Skarbnik: Tomasz Michałek
 • Sekretarz: Märta Lauritzen
 • Honorowy Przewodniczący: Francesco Diomede
 • Specjalista ds. Komunikacji: Margot Voskamp
 • Koordynator Eventów: Gloria Romanello