Polityka Prywatności

Światowej Federacji ds. Inkontynencji i Schorzeń Miednicy (WFIPP) oraz na stronie Support in Continence, dostępnej pod adresem http://www.supportincontinence.org/, jednym z naszych głównych priorytetów jest prywatność naszych gości. Niniejszy dokument dotyczący Polityki Prywatności zawiera rodzaje informacji, które są gromadzone i rejestrowane przez stronę Support in Continence oraz sposób ich wykorzystywania.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu: [email protected].

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do naszej działalności w Internecie i jest ważna dla osób odwiedzających naszą stronę internetową w odniesieniu do informacji, które udostępniają i/lub gromadzą na w ramach strony Support in Continence.

Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do żadnych informacji gromadzonych w trybie offline lub za pośrednictwem kanałów innych niż ta strona internetowa.

Zgoda

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Support in Continence, opisane w niniejszej Polityce, odbywa się na podstawie Twojej zgody.Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na naszą Politykę Prywatności i zgadzasz się na jej warunki.

Dane które gromadzimy

Dane osobowe, o których podanie zostałeś poproszony, oraz powody, dla których zostałeś o to poproszony, zostaną Ci wyjaśnione w momencie, w którym poprosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych.

Jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio, możemy otrzymać dodatkowe informacje o Tobie, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości i/lub załączniki, które możesz nam przesłać, oraz wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się podać.

Podczas rejestracji Konta możemy poprosić o podanie danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail i numer telefonu.

Użytkownik gwarantuje, że dane osobowe podane na stronie są zgodne prawdą i zobowiązuje się do informowania Support in Continence o wszelkich zmianach dotyczących tych danych.

Sposób korzystania z informacji

Informacje, które zbieramy, wykorzystujemy na różne sposoby, w tym do:

  • Dostarczania, obsługi i utrzymywania naszej strony internetowej
  • Ulepszania, personalizacji i rozszerzania naszej strony internetowej
  • Zrozumienia i analizowania, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej
  • Opracowywanie nowych produktów, usług, cech i funkcjonalności
  • Komunikowania się z Tobą, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z naszych partnerów, w celu obsługi klienta, dostarczania aktualizacji i innych informacji związanych ze stroną oraz w celach marketingowych i promocyjnych
  • Wysyłania do Ciebie e-maili
  • Wykrywania oszustw i zapobiegania im

Pliki dziennika

Strona Support in Continence jest zgodna ze standardową procedurą korzystania z plików dziennika.Pliki te rejestrują odwiedzających strony internetowe.Robią tak wszystkie firmy hostingowe oraz część usług hostingowych.Informacje zbierane przez pliki dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), znacznik daty i godziny, strony odsyłające/wyjściowe oraz ewentualnie liczbę kliknięć.Nie są one powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby.Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie stroną, śledzenie ruchu użytkowników na stronie oraz gromadzenie informacji demograficznych.

Pliki cookie i sygnalizatory www

Jak każda strona internetowa, Support in Continence używa plików cookie.Pliki te są wykorzystywane do przechowywania informacji, w tym informacji o preferencjach odwiedzających oraz o stronach internetowych, do których odwiedzający uzyskał dostęp lub które odwiedził.Informacje te są wykorzystywane w celu zoptymalizowania doświadczenia użytkowników poprzez dostosowanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki internetowej i/lub inne informacje.

Aby uzyskać więcej ogólnych informacji na temat plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszą „Polityką wykorzystywania plików cookie”.

Polityki prywatności partnerów reklamowych

Możesz zapoznać się z tą listą, w której znajdziesz Politykę Prywatności dla każdego z Partnerów Reklamowych strony Support in Continence.

Serwery reklamowe lub sieci reklamowe stron trzecich korzystają z technologii takich jak pliki cookie, JavaScript lub sygnalizatory www, których używają w swoich reklamach i linkach wyświetlanych na stronieSupport in Continence i które są wysyłane bezpośrednio do przeglądarki użytkownika.Otrzymują one automatycznie Twój adres IP.Technologie te służą do pomiaru skuteczności ich kampanii reklamowych i/lub personalizacji treści reklamowych, które są wyświetlane na odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych.

Pamiętaj, że Support in Continence nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie, które są używane przez zewnętrznych reklamodawców.

Linki do innych stron

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do tej strony internetowej, z wyłączeniem stron internetowych osób trzecich.Możemy jednak zamieszczać linki do innych stron internetowych, które uznamy za potencjalnie interesujące dla osób odwiedzających naszą stronę.Dążymy do tego, aby takie strony internetowe były na najwyższym poziomie.Jednakże, ze względu na charakter WWW, nie możemy zagwarantować spełnienia standardów przez każdą stronę internetową, do której prowadzi link, ani nie możemy być odpowiedzialni za treść stron innych niż nasza.

Polityka prywatności stron trzecich

Polityka Prywatności strony Support in Continence nie ma zastosowania do innych reklamodawców ani stron.W związku z tym zalecamy zapoznanie się ze stosownymi Politykami Prywatności tych zewnętrznych reklamodawców w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.Może ona zawierać ich praktyki oraz instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z niektórych opcji.

Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie, można to zrobić za pośrednictwem poszczególnych opcji przeglądarki.Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na ich stronach internetowych.

Przechowywanie danych

Strona Support in Continence będzie przechowywać dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tak długo, jak będzie to konieczne dla celów opisanych w niniejszej Polityce lub wymagane przez prawo lub w celu obrony ewentualnych roszczeń prawnych.

Dane osobowe uzyskane na podstawie wniosków o udzielenie informacji i/lub zapytań i/lub skarg przesłanych bezpośrednio do strony Support in Continence będą przechowywane [przez 1 rok] (lub tak długo, jak wymaga tego prawo w celu obrony ewentualnych roszczeń prawnych), chyba że Użytkownik wcześniej wycofa swoją zgodę na przetwarzanie Danych osobowych.

Ujawnienie osobom trzecim / przekazanie danych osobowych za granicę

Strona Support in Continence nie ujawnia ani nie udostępnia żadnych danych osobowych zebranych na tej stronie innym podmiotom (z wyjątkiem niektórych wyjątkowych przypadków i tylko za Twoją uprzednią wyraźną zgodą), bez uszczerbku dla jakiegokolwiek ustawowego obowiązku zgodnie z obowiązującym prawem.

Rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Chcielibyśmy upewnić się, że jesteś w pełni świadomy wszystkich swoich praw do ochrony danych osobowych.Każdy użytkownik ma prawo do:

Dostępu – Masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych.Za tę usługę możemy pobrać niewielką opłatę.

Sprostowania – Masz prawo zażądać, abyśmy poprawili i/lub zaktualizowali Twoje dane osobowe.Masz również prawo zażądać od nas uzupełnienia informacji, które Twoim zdaniem są niepełne.

Usunięcia – masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, na określonych warunkach.

Ograniczenia przetwarzania — Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, na określonych warunkach.

Sprzeciwu wobec przetwarzania — Masz prawo, sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, na określonych warunkach.

Przenoszenia danych – Masz prawo zażądać, abyśmy przesłali zebrane przez nas dane do innej organizacji lub bezpośrednio do Ciebie, na określonych warunkach.

Jeśli złożysz wniosek, mamy 30 dni na udzielenie odpowiedzi.Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw.

Jeśli chodzi o przetwarzanie Twoich danych osobowych, pracujemy zgodnie z wysokimi standardami. Jeśli jednak nadal będziesz niezadowolony, możesz złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe do organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym mieszkasz, pracujesz lub w którym doszło do domniemanego naruszenia przepisów o ochronie prywatności (dla Holandii patrz https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en a dla innych krajów kliknij tutaj.

Bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych

Strona Support in Continence podjęła wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i integralności danych, a także uniknięcia ich modyfikacji, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu.Strona Support in Continence wdrożyła uzasadnione środki ochrony przed nieuprawnionym dostępem do gromadzonych danych.

Strona internetowa korzysta z ogólnie przyjętych technik bezpieczeństwa, takich jak zapory ogniowe, mechanizmy kontroli dostępu i szyfrowania, w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do danych.Aby to osiągnąć, użytkownik lub odwiedzający akceptuje fakt, że strona Support in Continence uzyskuje dane do celów odpowiedniego uwierzytelnienia kontroli dostępu.Wszystkie procesy zawierania umów będą realizowane zgodnie z bezpiecznymi protokołami komunikacyjnymi, co uniemożliwi dostęp stron trzecich do informacji przekazywanych drogą elektroniczną.

Aczkolwiek żadna strona internetowa nie jest w stanie w pełni wyeliminować zagrożeń bezpieczeństwa.Osoby trzecie mogą obchodzić nasze środki bezpieczeństwa w celu nielegalnego przechwytywania lub uzyskiwania dostępu do zebranych danych, informacji, transmisji lub prywatnych komunikatów.

Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Jednym z naszych priorytetowych działań jest również zapewnienie ochrony dzieciom podczas korzystania z internetu.Zachęcamy rodziców i opiekunów do obserwowania, uczestniczenia i/lub monitorowania i kierowania ich aktywnością w Internecie.

Strona Support in Continence nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci poniżej 14 13 roku życia.Jeśli uważasz, że Twoje dziecko podało tego rodzaju informacje na naszej stronie internetowej, gorąco zachęcamy do natychmiastowego skontaktowania się z nami i dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć takie informacje z naszych zbiorów.

Zmiany dotyczące zasad ochrony prywatności

Regularnie sprawdzamy naszą Politykę Prywatności w celu zapewnienia jej aktualności i dokładności.Dokonując zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, zanim zmiana taka wejdzie w życie, opublikujemy stosowne powiadomienie.

Ostatnia aktualizacja:4 listopada 2020 r.